Документи

Документи по чл. 263 от ЗПУО

Стратегия 2016-2020г.

План за изпълнение на стратегическите цел

Двугодишен план на работните групи за самооценяване

Годишен доклад 2018-2019г.

Конспекти