ВАЖНО! 12-22 график обучение.

Училището, без което не можем!  

Хуманно училище!

Училище по родолюбие!

Училище на годината!

Моето училище е най-хубавото!

Седмо средно училище е богато със своите креативни и инициативни ученици, за които се стремим да го изградим като модерно конкурентоспособно училище за развитие на социални, граждански  и дигитални компетентности. Инструмент за тази стратегическа цел са актуалните стратегии, интерактивни методи и средства на преподаване, които подготвят учениците като активни социално-отговорни личности в условията на ефективен образователен процес. Стремим се към ЕФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което съчетава умело подходящите методи и форми на преподаване и учене. Иновациите в училищната среда следват принципа на равнопоставеност между всички учебни предмети, като обхванат овладяването на КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ в общообразователната подготовка чрез овладяване на целите на хилядолетието: повече…

Ние сме IT училище!

Развиваме дигиталните компетентности на нашите ученици в профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Организираме уникално по рода си Национално състезание по информационни технологии. Патрон на състезанието е Еврокомисар Мария Габриел. Учениците работят в категории 3-7 клас, 5-7клас, 8-12 клас и направления Уеб сайт, Компютърно моделиране, Мултимедийни клипове, Групов проект, Интерактивна презентация, 3D моделиран, Самостоятелни компютърни приложения, Интернет приложения
по темите: Изкуствен интелект, Роботика, Интернет, Автономни превозни средства, Триизмерно принтиране, Нанотехнологии, Биотехнологии, Съхраняване на енергията, Квантово изчисление, Четвъртата индустриална революция

Ние сме Кембридж училище!

НИЕ СМЕ КЕМБРИДЖ УЧИЛИШЕ , КОЕТО УТВЪРЖДАВА ЛИДЕРИ! Два пъти училището печели награда“Училище за пример“ на Асоциацията на Кембридж училищата в България. През 2018г. училището печели първа награда на националното художествено-музикално състезание. За поредна година учениците от 7 СУ „К. Шапкарев“ участваха в националното състезание на Кембридж училищата в България.

Асоциацията на Кембридж училищата в България е създадена през 2005 година от издателство КЛЕТ България ООД. Тя е доброволно обединение на 127 училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език. Асоциацията е изключителен представител на Cambridge University Press.

ПОЛЗИТЕ ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ: още

Ние сме Глобално училище!

Чрезинтерактвини методи, състезания и конкурси на училищно, регионално и национално ниво, на които училището е основен организатори домакин, се популяризира  образованието за устойчиво развитие, глобалното гражданство и културата на мира и ненасилието. Доказателство за това е организирането и провеждането на Регионалното състезание по География и икономика, с което се въвеждат практики на приобщаване, недискриминация и равнопоставеност на хората в различните географски територии. Темата на последното състезание, което се проведе на 20.04.2018 година е „Страни, народи, култури“.  https://7sou-blagoevgrad.com/geografia/ Развива се критично мислене като се стремим в училищните практики да доминира атмосфера на внимание, интерес към ученето и мотивация за интеракция. Ученикът е поставен в позиция на активен партньор в процеса на учене и е силно мотивиран да работи в естествената за него социална и глобална дигитална среда. Изграждат се нови условия за развитие на междуличностните взаимоотношения в подкрепа на глобалната инициатива в26 клуба по интереси. Повече…


Ние сме STEM училище!

 • Откриваме широките врати на познанието за света, в който живеем!
 • Учениците съумяват:
 • да станат  гъвкави и адаптивни в различни ситуации
 • да се саморегулират и да се справят сами в ученето;
 • да правят екологични проекти;
 • да формулират смислени, обосновани, задълбочени и логични отговори;
 • да се чувстват значими за решаването на екологични проблеми.
 • да инициират групи на екоактивисти.
 • ОРГАНИЗИРАМЕ ФЕСТИВАЛ НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И МАТЕМАТИКАТА – като линк
 • ПАРТНИРАМЕ С ИНСТИТУТА ПО КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ БАН
 • Участието на учениците от 11 и 12 клас в проекта на  Института по космически изследвания и технологии към БАН „ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА“ (http://www.space.bas.bg/) бе истинско предизвикателство за младите хора. Домакинство на лятно училище по проекта и уъркшопа EEOBS запознаха младежите с теоретичните основи на наблюдението на Земята от Космоса, технологиите GNSS, GPS и Galileo, изследването на климатичните промени и екосистемните услуги.
 • РАЗГРЪЩАМЕ ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ чрез изпълнение на проекти, които периодично се изготвят по повод „деня на водата – 22 март“, „деня на земята – 22 април“ и „деня на слънцето – 28 май“ и демонстрират пред училищната общност своите уникални продукти, съчетали наука, творчески замисъл и практически умения, които споделят със своите връстници. „За тях говорим с обич“:
 • ЧРЕЗ  представянето на глобалната перспектива по време на състезанията и срещите на клубовете по интереси на двете партньорски училища – Седмо СУ – Благоевград и   „М.М. Брицо – Делчево“ – Македония, по проект „SCHOLAR” се постигнаха  значими резултати в компетентностите на учениците от двете странит на българо-македонската граница по актуални теми за глобалното образование. Под формата на състезания по екология и предприемачество се засегна отговорността на учениците като граждани на ЕС.  още