Учебната година започна с 40 паралелки, 935 ученици – обучаващи се в дневна форма на обучение.

1 клас – 5 паралелки – 120 ученици, 5 клас – 4 паралелки – 110 ученици, 8 клас – 1 паралелка – 26 ученици, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 11 клас – 1 паралелка – 26 ученици, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ ДЦО – 17 групи с 430 ученици Обновена материална база и техническа обезпеченост на всички ученици и преподаватели.

Моето училище е най-хубавото!

Седмо средно училище е богато със своите креативни и инициативни ученици, за които се стремим да го изградим като модерно конкурентоспособно училище за развитие на социални, граждански  и дигитални компетентности. Инструмент за тази стратегическа цел са актуалните стратегии, интерактивни методи и средства на преподаване, които подготвят учениците като активни социално-отговорни личности. Стремим се към ЕФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което съчетава умело подходящите методи и форми на преподаване и учене. Иновациите в училищната среда следват принципа на равнопоставеност между всички учебни предмети, като обхванат овладяването на КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ в общообразователната подготовка чрез овладяване на целите на хилядолетието: още…

Училището, без което не можем!  

„ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО“ Трудни са времената, в които живеем. Увлечени в борбата за насъщния, притиснати от неизвестността и несигурното утре забравяме за онази, другата храна, която е необходима за духа, която храни душата. Децата ни също носят своя кръст, лутат се, търсейки път, а ние, възрастните, често не можем да им помогнем. Не бива да влизаме в полемиката с философите кое по-важно – материалното или духовното. Но сме убедени в това, че училището трябва да върне на децата магическата сила на въображението, светлия порив към бъдещето, желанието да творят. И както винаги, когато сме в духовна криза, ние се обърнахме към онова, което е истинко и изначално. 

 

Ние сме STEM училище.

Със STEM център за откриватели, зони за релакс, станции за експерименти, роботи VII СУ „Кузман Шапкарев” въвежда нов образователен модел

В изцяло нова учебна среда – с иновативни технологии и софтуерни решения, условия за модерно дигитално образование, използване на интерактивни форми на обучение, VII СУ „Кузман Шапкарев” подготвя учениците за професиите на бъдещето. Това става възможно, след като училището спечели проект „STEM център за откриватели„ по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

В STEM центъра се акцентира върху ученето чрез преживяване (опит), груповото общуване, гъвкаво прилагане на  интерактивните методи и техники на обучение, разкрепостеност, творчество и новаторство.

Ние сме иновативно училище.

Проектът е насочен към групи от ученици от 5, 6 и 7 клас, които изучават като факултативен учебен предмет „STEM интеграция“. Разработените учебни програми включват теми с интегрирано учебно съдържание, което обхваща няколко предметни области от природонаучния цикъл. Във всяка една от тях е внедрена и математиката.

Новите учебни програми интегрират учебно съдържние по предмети от природоматемтическия цикъл.

Училищният STEM ЦЕНТЪР ще бъде мощен мотиватор не само за задържане на учениците в училище чрез новата учебна среда (физическа, дигитална и съдържателна), но и ще подготвя учениците за успешна бъдеща реализация в различни сфери на живота, развивайки тяхното логическо мислене, умения да решават проблеми, дигитална грамотност и емоционална интелигентност.

Хуманно училище!

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ Взамопомощ –Посланници на любовта и добротата Съпричастност –Коледна дарителска кампания Толерантност –Търпението е сила и победа Съчувствие – Ден на търпението –Борим се с агресията и тормоза. Превенция срещу насилието, чрез обучение провеждано от ученици. 22.02. – Международен ден за борба с тормоза в училище. „ Училище без страх“ . Не приемаме агресията и тормоза. Търпение  –Любознателност  – Конкурс „ Алкохолът – свобода в окови“ Креативност – Регионално състезание по география и икономика. Любов към българщината. Празници на словото. Родолюбие – съхраняване на традициите вделници ипразници. Спортътни събира и вдъхновява. традиционен тенис празник за 19 поредна година.
още….

Ние сме IT училище!

Развиваме дигиталните компетентности на нашите ученици в профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Организираме уникално по рода си Национално състезание по информационни технологии. Патрон на състезанието е Еврокомисар Мария Габриел. Учениците работят в категории 3-7 клас, 5-7клас, 8-12 клас и направления Уеб сайт, Компютърно моделиране, Мултимедийни клипове, Групов проект, Интерактивна презентация, 3D моделиран, Самостоятелни компютърни приложения, Интернет приложения
по темите: Изкуствен интелект, Роботика, Интернет, Автономни превозни средства, Триизмерно принтиране, Нанотехнологии, Биотехнологии, Съхраняване на енергията, Квантово изчисление, Четвъртата индустриална революция.

Ние сме Кембридж училище!

НИЕ СМЕ КЕМБРИДЖ УЧИЛИШЕ , КОЕТО УТВЪРЖДАВА ЛИДЕРИ! Два пъти училището печели награда“Училище за пример“ на Асоциацията на Кембридж училищата в България. През 2018г. училището печели първа награда на националното художествено-музикално състезание. За поредна година учениците от 7 СУ „К. Шапкарев“ участваха в националното състезание. Асоциацията на Кембридж училищата в България е създадена през 2005 година от издателство КЛЕТ България ООД. Тя е доброволно обединение на 127 училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език. Асоциацията е изключителен представител на Cambridge University Press.ПОЛЗИТЕ ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ: още…

Ние сме Глобално училище!

Чрез интерактвини методи, състезания и конкурси на училищно, регионално и национално ниво, на които училището е основен организатори домакин, се популяризира  образованието за устойчиво развитие, глобалното гражданство и културата на мира и ненасилието. Доказателство за това е организирането и провеждането на Регионалното състезание по География и икономика, с което се въвеждат практики на приобщаване, недискриминация и равнопоставеност на хората в различните географски територии. Темата на последното състезание, което се проведе на 20.04.2018 година е „Страни, народи, култури“.

 https://7sou-blagoevgrad.com/geografia/ още…

Училище по родолюбие!

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

ЗАВЕТИТЕ НА НАШИЯ ПАТРОН: „Пазете българщината! „, „ Щастие без честност няма“, „Един Шапкарев никога не влиза през задната врата!“ НЕ СЕ СРАВНЯВАМЕ С ДРУГИТЕ! Стремим се нашите ученици:Да овладеят широк обем от знания в областта на всички науки; Да формулират смислени, обосновани, задълбочени и логични отговори; Да бъдат мотивирани и активни;Да правят изследвания, анализи и да обобщават изводи;Да мислят критично и да осмислят връзките между науките, теория и практика;

   Заветът на Кольо Фичето:

Добра работа сте свършили, ашколсум. Но аз сполай сега няма да Ви река, ще Ви го рекат децата Ви един ден.

Че тя тая робота за тях е. Да знаят корените си. Че корен нямаш ли, плод не връзваш.

… „Мостове градих дето да събират човек с човека

Ама помежду си не вдигайте толкоз дувари дето да Ви делят, ами повече мостове дето да Ви събират. Правете, струвайте, оставете по нещо“.  Може да сте горсопдари на всичко, или роби на всички“

Училище на годината!

Училище на годината за две поредни години.

Ние сме училище на откриватели.

Откриваме широките врати на познанието за света, в който живеем! Учениците съумяват: да станат  гъвкави и адаптивни в различни ситуации да се саморегулират и да се справят сами в ученето; да правят екологични проекти; да формулират смислени, обосновани, задълбочени и логични отговори; да се чувстват значими за решаването на екологични проблеми. да инициират групи на екоактивисти.