ОСМО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

„ГОРАТА КАТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО“

Състезанието е посветено на Деня на Земята и се провежда за осма поредна година. То е за ученици от 5 до 12 клас в областите Благоевград и Кюстендил. Организатори на състезанието са Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ – Благоевград, Регионално управление на образованието – Благоевград и Асоциацията на професионалните географи и регионалисти.  Домакин е Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград.

Състезанието ще се проведе в електронна среда при спазване изискванията и мерките в условия на пандемична обстановка.

 

ЦЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

 • Да се продължат традициите за природосъобразно поведение на младите хора към нашия дом Земята;
 • Да се използват информационните технологии за съвместимост на състезанието с онлайн обучението;
 • Да се придобият знания, умения и ценности, които ще им помогнат да направят бъдещето на света справедливо и споделено място за живеене;
 • Да се засили интересът на младите хора към случващото се около тях чрез използване на художествени средства и компютърни технологии;
 • Да се стимулира интересът към географията и краезнанието.

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Защитени територии;
 • Защитени растителни и животински видове;
 • Екопътеки;
 • Проблемни екологични територии.

 

ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Изработване на макет;
 • Мултимедийна презентация;
 • Видеоклип.