Шесто регионално състезание по География и икономика 2019 година се организира и провежда по инициатива на VII СУ „Кузман Шапкарев“ –  Благоевград и подкрепата на  РУО – Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и Асоциация на професионалните географи и регионалисти (АПГР).

Цел на състезанието:

  • Общуване между ученици от различни възрасти и училища по актуални за развитието на България теми;
  • Разпространение на знания и използването на умения, свързани с водата, нейното стопанско значение, екологични проблеми и други;
  • стимулиране на интерес към географията на България и родния край;
  • предоставяне на възможности за социални контакти, колективни и личностни изяви на учениците.

 

            Условия за участие:

Шестото регионално състезание по География и икономика е отборно, както е било и досега. То се провежда в две възрастови групи –  5-7 и 8-12 клас. Всеки отбор се състои от четирима ученици в съответните  възрастови групи. Темите, въпросите и задачите са съобразени с учебния материал по география и икономика, изучаван в 5-7 и 8-10 клас.

 

            В срок до 18.04.2019 г. ръководителите на отбори регистрират участниците чрез сайта на състезанието

 

            Класирането на отборите става, като се сумират резултатите от състезанието (първи и втори кръг) и хепънинга. Максималният брой точки от географското е 100 (70 – от първи и втори кръг и 30 – от хепънинга).