ДЕВЕТО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

                                          „ЗА МИРНА ПЛАНЕТА“

Състезанието се провежда за девета поредна година и е посветено
на Международния ден на Земята – 22 април. То е за ученици от 5 до 12 клас в
Югозападна България – областите Благоевград, Кюстендил и Перник, както и
общините Самоков и Велинград. Организатор и домакин на състезанието отново е
Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ – Благоевград и се провежда с
традиционната подкрепата на Регионално управление на образованието – Благоевград
и Асоциация на професионалните географи и регионалисти.

 Основни цели на състезанието:
❖ Предоставяне на възможност учениците да покажат благата, които ни дава планетата
Земя, като условие за мирно съжителство между различни страни и народи;
❖ Предоставяне на възможност учениците да покажат цената на войната, която плащат
природата, населението и създадените през вековете материални блага на Земята;
❖ Стимулиране на интерес към географията, като се демонстрират нейните връзки и
зависимости с придобити в училище знания и умения по други научни и приложни
направления;
❖ Стимулиране на възможност млади хора да влияят върху обществените ценностни
приоритети, изразявайки своето мнение върху актуални проблеми на човечеството и
изграждайки споделен свят за мирно и справедливо цивилизационно развитие.

Форми на състезанието
Предвидени са следните форми и възрастови групи за участие на учениците по темата
на състезанието:
• Хепънинг – отборно изработване на макет в деня на състезанието с предварително
подготвени първични материали (5-7 клас). Всяко участващо училище има право да
излъчи един отбор в състав не по-голям от 4 ученика. Оценяването и класирането се
извършва от жури в деня на състезанието;
• Хепънинг – отборно изработване на макет в деня на състезанието с предварително
подготвени първични материали (8-12 клас). Всяко участващо училище има право да
излъчи един отбор в състав не по-голям от 4 ученика. Оценяването и класирането се
извършва от жури в деня на състезанието;
• Хепънинг – отборно рисуване върху картон в деня на състезанието (5-12 клас). Всяко
участващо училище има право да излъчи един отбор в състав не по-голям от 4 ученика.
Оценяването и класирането се извършва от жури в деня на състезанието;
• Предварително нарисувана и изпратена за оценка и класиране индивидуална авторска
картина (5-7 клас). Оценяването и класирането се извършва от жури преди
състезанието и се обявява в деня на състезанието;
• Предварително нарисувана и изпратена за оценка и класиране индивидуална авторска
картина (8-12 клас). Оценяването и класирането се извършва от жури преди
състезанието и се обявява в деня на състезанието;
• Предварително написано и изпратено за оценка и класиране индивидуално авторско
стихотворение, разказ или есе (5-7 клас). Оценяването и класирането се извършва от
жури преди състезанието и се обявява в деня на състезанието;
• Предварително написано и изпратено за оценка и класиране индивидуално авторско
стихотворение, разказ или есе (8-12 клас). Оценяването и класирането се извършва от
жури преди състезанието и се обявява в деня на състезанието;

Критерии за оценяване на макети и рисунки

 

 

  1. Оригиналност при изпълнението на идейната и практическата работа по темата: „За мирна планета“.
  2. Използвана техника – живопис, графика, моделиране, колаж или смесена техника.
  3. Степен на завършеност при изработване на проекта /макета/ по темата.
  4. Брой и завършеност на предварително подготвените елементи /заготовки/.
  5. Избор на материали, подлежащи на рециклиране.
  6. Композиционно решение.
  7. Колоритност.
  8. Оценка за екологичната съобразност по отношение на използваните материали.
  9. Красота, яснота, мисъл.

 

 

 

За всеки от изброените критерии се присъждат от 0 до 5 точки