8 клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ в 7.СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 1 паралелка—26 ученици

Интензивно изучаване  на чужд език- английски език

Профилиращи предмети:

  • Информатика,
  • Информационни технологии,
  • География и икономика
  • Английски език – ниво В2,

ПРИЕМ С ОЦЕНКИТЕ ОТ НВО ОТ 7 КЛАС:

  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА х 1
  • Утроената оценка по  Математика,

ОЦЕНКИТЕ ОТ свидетелството за основно образование по:

  • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И
  •  ЧУЖД ЕЗИК