8 клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 1 паралелка—26 ученици

Интензивно изучаван чужд език- английски

Профилиращи предмети – Информатика, Информационни технологии, Английски език – ниво В2, География и икономика

Прием с конкурсни изпити: · Български език и литература, Утроената оценка по  Математика, балообразуващи  предмети от свидетелството за основно образование: ИТ, ЧЕ