Учебници

Учебници за 2023/2024 учебна година

УЧЕБНИЦИТЕ ЗА   1 – 7   КЛАС  СА  БЕЗПЛАТНИ  И  В  КРАЯ  НА  УЧЕБНАТА  ГОДИНА  СЕ  ВРЪЩАТ  НА  УЧИЛИЩЕТО. КОГАТО  УЧЕНИКЪТ  НЕ  ВЪРНЕ  УЧЕБНИК  ИЛИ  ГО ВЪРНЕ  УВРЕДЕН, РОДИТЕЛИТЕ  /НАСТОЙНИЦИТЕ/ НАУЧЕНИКА  ВЪЗСТАНОВЯВАТ  УЧЕБНИКА ИЛИ  НЕГОВАТА  СТОЙНОСТ  В  УЧИЛИЩЕТО, ОТ КОЕ ТО  Е  ПОЛУЧЕН.