Учебници

Учебници за 2018/2019 учебна година

УЧЕБНИЦИТЕ ЗА   1 – 7   КЛАС  СА  БЕЗПЛАТНИ  И  В  КРАЯ  НА  УЧЕБНАТА  ГОДИНА  СЕ  ВРЪЩАТ  НА  УЧИЛИЩЕТО. КОГАТО  УЧЕНИКЪТ  НЕ  ВЪРНЕ  УЧЕБНИК  ИЛИ  ГО ВЪРНЕ  УВРЕДЕН, РОДИТЕЛИТЕ  /НАСТОЙНИЦИТЕ/ НАУЧЕНИКА  ВЪЗСТАНОВЯВАТ  УЧЕБНИКА ИЛИ  НЕГОВАТА  СТОЙНОСТ  В  УЧИЛИЩЕТО, ОТ КОЕ ТО  Е  ПОЛУЧЕН.

Учебници – 1 клас

Учебници – 2 клас

Учебници – 3 клас

Учебници – 4 клас

Учебници – 5 клас

Учебници – 6 клас

Учебници -7 клас

Учебници – 8 клас

Учебници –9 клас

Учебници – 10 клас

Учебници – 11 клас

Учебници – 12 клас