Образователен процес

1. Начало учебния ден в първа смяна 7,30 ч. /1 и 2 класове от 8,00 часа/

2. Край на учебния ден в първа смяна 13,15 ч.

3. Почивки между учебните часове • I-II уч. ч. -1 0 мин. • II-III уч. ч. -1 0 мин. • III-IV уч. ч. – 20 мин. • IV-V уч. ч. -1 0 мин. • V-VI уч. ч. -1 0 мин. • VI-VII уч. ч. – 5 мин.

4. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: • тридесет и пет минути – в I и II клас; • четиридесет минути – в ill – IV клас; • четиридесет/четиридесет и пет минути – в V-XII клас

5. Продължителността на учебния час се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.

1. Начало учебния ден във втора смяна 13,30 ч.

2. Край на учебния ден във втора смяна 19,15 ч.

3. Почивки между учебните часове • I-II уч. ч. -1 0 мин. • II-III уч. ч. -1 0 мин. « III-IV уч. ч. – 20 мин. ® IV-V уч. ч. -1 0 мин. • V-VI уч. ч. -1 0 мин. • VI-VII уч. ч. 5 мин.

4. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: • тридесет и пет минути – в I и II клас; л • четиридесех минути – в III – IV клас; • четиридесет минути – в V -X II клас

5. Продължителността на учебния час се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.