ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ


От 18 до 24 септември се проведе обучение в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ на МОН. Участваха 30 учители от цялата страна: учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника” и „Информатика“, и учители по общообразователна подготовка по предметите информатика и информационни технологии. 7 СУ„Кузман Шапкарев“ беше представена от Камелия Шуманова.
Чрез участието си в лекции, беседи, демонстрации, лабораторни изследвания, посещения на експерименти и социални събития, педагозите успяха да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център и новостите в науката и техниката.
Преминалите обучение учители ще допринесат за мотивиране на подрастващите, като им предават знанията си за най-новите научни разработки в областта на природните, инженерните науки и информационни технологии, както и да подготвят бъдещото поколение изследователи, инженери, физици и учители. Програмата насърчава любознателността и креативността както на преподавателите, така и на техните възпитаници.