НВО

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

• Писмена част: – за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа – за ниво А2, начало 11,30 часа РД09-4065/ 30.08. – за ниво А1, начало 12,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

• Писмена част: – за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа – за ниво А2, начало 11,30 часа РД09-4065/ 30.08. – за ниво А1, начало 12,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

МАТЕРИАЛИ
Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година
Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година
Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година
Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година
Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година