„Кой кой е в съдебната зала“- виртуално събитие на Окръжен съд – Благоевград и ученици от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“

В деня на Българската Конституция и професионалния празник на юристите в България и във връзка с Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, творчески екип на ученици от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ участва във виртуално събитие на Окръжен съд – Благоевград с изработени факт листи, които съдържат кратка, систематизирана информация „Кой кой е в съдебната зала“, по време на гражданско и наказателно дело. По този начин представят участниците в съдебния процес. В легендата се съдържа кратко описание на техните функции и правомощия.

https://www.facebook.com/352288275694352/posts/824334408489734/
https://www.facebook.com/watch/?v=1400783390285370