„Кой кой е в съдебната зала“- виртуално събитие на Окръжен съд – Благоевград и ученици от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“

В деня на Българската Конституция и професионалния празник на юристите в България и във връзка с Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, творчески екип на ученици от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ участва във виртуално събитие на Окръжен съд – Благоевград с изработени факт листи, които съдържат кратка, систематизирана информация „Кой кой е в съдебната зала“, по време на гражданско и наказателно дело. По този начин представят участниците в съдебния процес. В легендата се съдържа кратко описание на техните функции и правомощия.

В продължение на дейностите по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, творческият екип на ученици от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ превърнаха изработените информационни материали – факт листи – в пъзели, за да бъде по-интересно, по-забавно, по-занимателно и най-вече, за да се предават знанията на по-голяма аудитория и да завърши един цикъл на образованост и приемственост /магистрати – гимназисти – прогимназисти/ в правната материя.

С готовия комплект създадени материали учениците от XI-ти „а“ клас проведоха открит урок „Кой кой е в съдебна зала“ в петите класове, като влязоха в ролята на ментори – наставници и помогнаха на по-малките ученици, под формата на игра и сглобяване на пъзел, да се запознаят с част от правната материя и нагледно да възприемат поднесената информация. Петокласниците бяха разделени на отбори, за които сами си избраха тематични имена. Менторите ги запознаха с професиите на магистратите, страните и участниците съответно в граждански и наказателен процес.

На финала на открития урок всички ученици от петите класове получиха като подарък своята първа Конституция на Република България.

Удовлетворение и положителни емоции получиха и учениците – ментори от добре свършената работа и възможността да влязат в ролята на учители на своите по-малки съученици. Те бяха пример за любознателност, отговорност, креативност и успех.

Образователната програма през учебната 2020/2021 г. финализира за пореден път отлично, с достойно участие на младите хора, влагайки цялата си енергия и възможности да представят най-доброто от себе си и да бъдат пример за развитие като личности и като общество.

Представяме на Вашето внимание така изработените факт листи, пъзели и кратък филм, който е заснет по време на проведения открития урок на 03.06.2021 година.

https://www.facebook.com/352288275694352/posts/824334408489734/

https://www.facebook.com/watch/?v=1400783390285370