Кабинет по история

Във връзка с необходимостта от повече кабинети и класни стаи в училището, училищната библиотека беше преместена на първия етаж. Помещението, което се освободи, бе реновирано и превърнато в прекрасен учебен кабинет по история с нови мебели, техника и историческо тематично пано – хан Тервел пред портите на Константинопол.