История

Седмо средно училище “ Кузман Шапкарев“ отваря врати през учебната 1973/1974 година с 16 паралелки и 27 учители. Първи директор на училището е Максим Николов / 1973 – 1995 г./ През учебната 1981/82 година училището е преобразувано в ЕСПУ с ученици от І до ІХ клас, а от 1987 година вече е СОУ – І – ХІІ клас.

                 Училището носи името на големия българин – възрожденец, книжовник, писател, фолклорист, етнограф и просветен деец Кузман Шапкарев /1834-1909/. Кузман Шапкарев е основател на Солунската българска мъжка гимназия, един от най-значимите просветни центрове в Македония и Одринско /1880-1913/, създател на многобройни учебници-„Български буквар“, „Майчин язик “ , “ Кратко землеописание “ и др., етнографски трудове – сборници от народни песни, умотворения, пословици и поговорки, създател на речници, сътрудник е на почти всички съвременни вестници и списания – „Македония“, „Гайда“ и др.      

                 Днешните ученици на VІІ СУ „Кузман Шапкарев“ следват завета на своя патрон: „Пазете българщината в Македония! Ние, славяните в Македония българи сме и такива желаем да останем“ и носят самочувствието на Шапкаревци : „Един Шапкарев никога не влиза през задната врата“!     От основаването на училището до днес основно образование в него са  получили 3089 ученика, а средно – 1548. Сред тях са такива изтъкнати личности, като телевизионната журналистка Ани Салич, световният шампион по таекуондо Тодор Козладеров,  кметa на Благоевград и бивш вицепремиер и съветник на президента на Република България Костадин Паскалев, футболистът от българския национален отбор и футболен клуб „Manchester United“ Димитър Бербатов, поетесата Мария Николова, издала над 20 поетични книги, акушер гинекологът от Майчин дом д-р Алан Начев, художничката Русияна Влахова, музикалнят педагог в ЮЗУ Николина Попова, футболистът на „Спарта“ Ротердам Иван Цветков, дизайнерката София Кондурова, пианистът Васил Василев,Ива Михайлова -републикански шампион по тенис на корт и много други.                        

От 1995 г. директор на училището е Лилия Стоянова. През настоящата учебна 2007/2008 г. в него работят 100 души,  от които 80  са преподаватели. Трима от тях са с І квалификационна степен, 19 – с ІІ и трима с ІІІ квалификационна степен. В училището работят психолог, педагогически съветник, медицински работник, от 36 години в него съществува логопедичен кабинет, а в момента и ресурсен кабинет.  Училищната библиотека, която е с дългогодишни традиции, се обслужва от две библиотекарки и притежава богат библиотечен фонд – над 9300 тома научна, художествена, ученическа, специализирана  и  детска литература, краезнание. Удобство за учениците е уютната читалня, в която имат непрекъснат достъп до Интернет. Библиотечните процеси са автоматизирани по проект към Фондация „Отворено общество“.     През настоящата учебна 2007/2008 година в училището се обучават 850 ученика в 38 паралелки, разпределени както следва: от І до ІV клас – 14 паралелки, V – VІІІ клас – 12 паралелки и ІХ – ХІІ клас – 12 паралелки.

   Профил Природоматематически с профилиращи предмети информатика, английски език, информационни технологии и математика – 4 паралелки;                                                        

   Профил Хуманитарен, с профилиращи предмети география и икономика, история и цивилизация, български език и литература и информационни технологии – 4 паралелки;

    В VІІ СОУ „Кузман Шапкарев“ функционират 3 полуинтернатни групи,за които е осигурено столово хранене на обяд, 17 ученика са в самостоятелна форма на обучение, 3 ученика – в индивидуална и 7 ученика в интегрирано обучение. От 1998 г. училището е първото в града, в което се обучават деца със сериозни здравословни проблеми в индивидуална форма на обучение .

        Училището разполага с 27 модерно обзаведени кабинета – 3 компютърни, кабинети по история, география, биология, химия, физика, музика, изобразително изкуство, езикови и други. Модернизацията на материалната база е плод на успешно реализирани проекти по различни програми – по ФАР – 2, към СИФ – 2, към ОБФ Благоевград – 2, „Отворено общество“, Пилотен проект за енергийна ефективност в обществени сгради към Министерство на икономиката и енергетиката, Проект за реализация на спортно-състезателния календар, по проекти и програми, финансирани от Глобалният фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария. През настоящата година училището кандидатства по проектите “ Красива България “ –  за саниране и обновяване  спортната  база  на училището и  по международния проект „Сократ „, с участието на 4 страни – Франция, Германия, Португалия и България на тема “ Да открием Европа  чрез специфичните условия на нашия град“. За провеждане на учебните часове и развитие на различните спортове  се използват физкултурния салон и фитнес залата на училището, както и просторния му двор. Традиционни спортове, развивани в VІІ СОУ “ Кузман Шапкарев“, са: футбол, спортна гимнастика/Илия Туджаров, в момента национален състезател в отбора до 14 год./, хандбал / през 2000 г. – вицешампионки, през настоящата година отборът е общински първенец в групата VІІІ – Х клас/, баскетбол – отборът на момичетата V – VІІ клас е общински първенец за 2006 г., бейзбол / ІІ място на І Училищно първенство по бейзбол.