Грамоти

Носител на грамота „Успешни кариери“- ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград 2010г.тук

Почетна грамота на випуск 2005г. тук