Глобално училище

ПРОМЕНИТЕ В УЧИЛИЩЕТО НИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ са насочени към учители, ученици, родители и партньори, с които работим в обсъждане на ГЛОБАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, с които все по-често се сблъскваме. По-значими прояви в тази насока са:

  •  Интегрирано преподаване в различни учебни предмети на целите за развитие;
  • Създаване на чувствителност и ангажираност към проблемите на глобалното образование в редица тематични предавания на ученическото радио и телевизия „Вселена 7“;
  • Организиране на благотворителни акции за подпомагане на крайно нуждаещи се деца от училището и от домовете за деца лишени от рoдителски грижи. Последните бяха насочени към 3-ма учители от училището с тежки онкологични заболявания и пострадали при тежки катастрофи. Събраните средства бяха от изключителна помощ на пострадалите за закупуване на животоспасяващи кръвни плазми, лекарства и процедури.
  • ”КУТИИТЕ С ДОБРИНКИ“ и Табла „Дорото, което ще направя“ в централното фоайе са част от училищните инициативи, в които всички ученици и учители са провокирани да напишат добрите дела, които ще извършат в помощ на бедните, гладните и хората в неравностойно положение и тяхното ежедневие като граждани на света.

Училището активно участва и в проекта „Кръстопът Макутано: мултимедиен подход за ефективно преподаване за преподаване на глобално образование“. В този проект бяха обогатени знанията на учениците за африканските страни чрез образователните теми „Да научим повече за Кения“, „СПИН“ и „Среща с децата на Африка“.Интерактивните подходи на преподаване намериха място в „НАЙ- ГОЛЕМИЯТ УРОК“ – ЗАПОЗНАВАНЕ С ГЛОБАЛНИТЕ ТЕМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, в който  с учениците бяха анализирани основните проблеми, пред който е изправено човечеството. Дискусионната среда предразположи участниците в урока да намерят път към разпознаване на Глобалните цели за устойчиво развитие и да могат да обясняват и търсят решения. В обучението участваха три отбора от по 6 ученици, които във времето обучават съученици от училището и града.

  • Учениците активно участват в Отбелязване деня на водата, изготвят проекти свързани с водата и опазването и. Част от тези проекти са изложени в МУЗЕЯ НА ВОДАТА в Благоевград.
  • В училището се изучават учебните дисциплини „Евроинтеграция“ и „Евробизнес и протколПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ. Както през 2015 – година – европейската година за развитие, така и преди и след нея, в рамките на часовете по СИП, усилията ни бяха насочени към информиране на нашите ученици и учители като европейски граждани,  за резултатите, които ЕС е постигнал като глобален фактор в международното развитие. Под мотото „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“, бяха организирани творчески срещи за запознаване на учениците с Целите на хилядолетието. С акцент върху Глобалните цели за развитие, и пътищата за премахване на крайната бедност премина и Второто регионално състезание по География и икономика под мотото „Да мобилизираме планетата“, както и последната инициатива преди броени дни с представители на читалище „Братство“ от Кюстендил с 11 „б“ клас за повишаване на осведомеността относно ПОЛЗИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ. С повече от 20 презентации насърчаваме учениците към съвместна отговорност, солидарност и взаимно сътрудничество. Ежегодно на 9 май в училището се празнува „Ден на Европа”, в който ученици представят презентации за Европейския съюз. На празниците присъстват членове на обществения съвет, училищното настоятелство, общинска и областна администрация, както и гости-банкери и бизнесмени.
  • Формите на включване не се изчерпват само с урочната и извънурочната работа.