„В час сме!“


Чрез проектно – базирано обучение, ученици от 6 клас от клуб “Природата и ние” с ръководител д-р Илияна Янева, отбелязаха европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR). Бъдещите еколози фокусираха вниманието на съучениците си върху екологични проблеми и как да се справим с тях. Те представиха и защитиха изпълнените от тях проектни задачи и предизвикаха бурни дебати върху екологични теми. Всички се обединиха в името на една обща цел- по-добро бъдеще за всички!