Тема на годината „COVID-19 – предизвикателство и решения“

Моля, всички участници и ръководители  в 18.00ч. да се присъединят в екипа в който беше открито  състезанието за обявяване на класирането и закриване. Код за присъединяване b4bf12p.

 

ПРОЕКТИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ В СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

 1. COVID-19 – предизвикателство и решения
 2. Европейски зелен пакт
 3. Изкуствен интелект
 4. Роботика
 5. Интернет
 6. Автономни превозни средства
 7. Триизмерно принтиране
 8. Нанотехнологии
 9. Биотехнологии
 10. Материалознание
 11. Съхраняване на енергията
 12. Квантово изчисление
 13. Четвъртата индустриална революция
 14. Тема по ваш избор извън посочените

Направления

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране * 
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*
 • Самостоятелни компютърни приложения
 • Интернет приложения.

Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са участвали в технологичната разработка, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част. На всички участници от  12  клас  ще бъде предложено да бъдат приети като студенти в ЮЗУ ”Н. Рилски”-Благоевград, Технически университет-София, УНИБИТ-София,  ХТМУ- София и ПУ „Паисий Хилендарски“-Пловдив по критерии на университетите.

В предварително изготвените проекти могат да участват в екип до 2 ученика, под ръководството на научен ръководител и/или консултант по съответния учебен предмет. Всеки участник има право да участва само в един проект.

В категориите Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране* и Интернет приложения могат да участват и ученици от по-малка възрастова група, но класирането ще се осъществи по конкретната категория.

Проектите в направленията:            Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране*  и Интерактивна презентация* се изработват в деня на самото състезание, индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

В деня на състезанието те получават материали от журито, което им задава заданието. В рамките на 3 часа всеки състезател трябва да подготви задачата върху поставената тема.

В тези категории е задължително ползването на собствен преносим компютър със записващо устройство и инсталиран необходимия софтуер.

След като се оценят всички проекти изработени на място в деня на състезанието, журито определя ТОП 10 от тях и учениците, които са ги изготвили, правят защита пред публика.

 

Такса за участие:
30  лева на проект;
в направленията Мултимедийни клипове, Компютърни презентации, Компютърно моделиране и 3D моделиране – 30 лева за УЧАСТНИК.
При заплащане на повече от 6 такси от едно училище ще се направи 10% отстъпка от таксата.
Банкова сметка: Сдружение УН при VІІ СУ „Кузман Шапкарев“

BIC SOMBBGSF
BG16SOMB91301013810701.