Oткрит урок по литература

Истински празник бе на 21 април 22 г., в нашето училище. Учениците от седми клас и г-жа Миглена Граховска стартираха Великденските празници с открит урок по литература на тема: „Нашата връзка с българските традиции, отразени в разказа на Елин Пелин ,,По жътва“. Учениците се състезаваха в три направления: 1.Литературен кръг, където показаха своите знания върху творчеството на автора; 2.Художествени умения – рисуване на картини по разказа; 3.Кулинарни умения-месиха питки и баници. А най-вълнуващо бе изпълнението и драматизация на самия разказ ,,По жътва“. Така учениците проследиха целият път на хляба и показаха, че красотата ,,любовта, трудът, песента, танца, дори смъртта“ всичко е част от нашия живот. А прекрасното представяне на децата бе оценено от жури в състав: Доц. д-р М. Анева режисьор от ЮЗУ, г-жа Ирена Стамболиева- зам. директор и учител по БЕЛ, Спаска Митова учител по БЕЛ и Ангелина Георгиева – логопед 1во място и в трите кръга взеха учениците от 7в клас, 2ро място учениците от 7а и 3то -7б клас. „Благодарим ви ученици и колеги, че изпълнихте сърцата ни с толкова много прекрасни емоции!“ – в края на урока каза г-жа Лилия Стоянова – Директор на училището.