1 клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2020-2021

Дати за записване на учениците за първи клас – 11.06 и 12.06.2020г. във фоайето на училището при спазване на всички мерки за безопастност.

КРИТЕРИИ
за участие в класиране

Система за прием в 1 клас