Училищно настоятелство

Мисия на организацията

Съдейства издигането авторитета на училището в региона и страната.
Подпомага организирането и провеждането на дарит. кампании, благотворителни инициативи,свързани с развитие на социални умения и ценности у учениците.
Съдейства за обогятяване, обновяване и модернизиране на средата в училището.
Работи в екип с учил. ръководство и пед. колектив в реализирането на стратегическите цели на училището.

Инициативи

1. Традиционни Коледни благотворителни базари, с предварително набелязани каузи, оранизирани от Училищното настоятелство и Ученическия парламент, подкрепени от ръководството, с активното участие на всички ученици и родители.
2. Подпомагане при създаване на кътове за отдих в STEM центъра на училището.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Скъпи родители, колеги и ученици!

С ОГРОМНО ВЪЛНЕНИЕ НА ДНЕШНИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК „ИГНАЖДЕН“ ИСКАМЕ ДА ВИ БЛАГОДАРИМ ЗА СЪПРИЧАСНОСТТА, УСИЛИЯТА И ДОБРОТАТА, С КОЯТО ДАРИХТЕ ВКУСНИТЕ ИЗКУШЕНИЯ ЗА КОЛЕДНИЯ БАЗАР. ВСЯКА КУРАБИЙКА, ПАРЧЕНЦЕ КЕКСЧЕ ИЛИ БАНИЧКА СТАНА ПОВОД ДОБРОТО ДА СЕ УМНОЖИ И ДА СЕ СЪБЕРАТ  6 225, 34 лв. за трите благородни каузи – болните от муковисцидоза да дишат по-спокойно със закупените аспиратори, оперираният младеж да се възстанови по-бързо, а за децата със специални образователни потребности да се подобрят условията в Центъра.

д-р. Л.Стоянова