Ученици класирани за областен кръг на олимпиади

Ученици класирани за Областен кръг на олимпиадата по Математика

Ангелика Гръчка

Християна Христова

Йордан Поповски

Борис Войнов

Цветислава Яновска

Кристиян Иванов

Деян Япраков

Ученици класирани за Областен кръг на олимпиадата по География

Дея Драганова

Виктория Петрова

Пламена Никова

Филип Лазаровски

Михаела Талкова

Кристиян Азмански

Виктория Тетерина

Йордан Попов

Кристиян Тенчев

Александър Георгиев

Виктория Бекярска

Константина Димитрова

Екатерина Попова

Ученици класирани за Областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация

Кристиян Владимиров Азмански       

Йордан Сашков Попов                            

Виктория Георгиева Бекярска               

Александър Емилов Георгиев               

Филип Лазаровски                                   

Кристиян Кирилов Тенчев                      

Крум Атанасов Малашевски                 

Симона Людмилова Василева               

Божидара Красимирова Стоянова           

Виктория Антонова Петрова                 

Екатерина Боянова Попова                       

Анна Малик                                                      

Кристина Даниел Петрова                           

Марина Симеонова Сандева                  

Антони Христов Муртов                                 

Дея Цветанова Драганова                                

Николай Стоименов Опълченски                

Натали Емил Илиева                                

Яна Петрова Пешева                     

Кристиян Симеонов Ципов                             

Ученици класирани за Областен кръг на олимпиадата по
Биология и здравно образование

Нона Йвайлова Плоскова –

Натали Емил Илиева –

Андреа Велиславова Малчева –

Виктория Георгиева Бекярска –

Адриана Димитрова Топулева –

Рая Христова Юрукова –

Ученици класирани за Областен кръг на олимпиадата по Физика и актрономия

Константина Даниел Димитрова  

Александър Емилов Георгиев

Кристиян Кирилов Тенчев            

Екатерина Боянова Попова           

Натали Емил Илиева                      

Симона Людмилова Василева

Ученици класирани за Областен кръг на олимпиадата по Българси език и литература

Надя Страхилова Цветкова

Габриела Бориславова Маринова