Форми на обучение

Учениците в 7СУ „Кузман Шапкарев“ се обучават в дневна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.