Събития 2020-2021г.

§ Община Благоевград връчи наградите „Личност на годината 2020“

§ПРАЗНИЦИ НА СЛОВОТО – 2021 г. 

§ ОСМИ ФИНАЛ – МБГ 2021

§ „Кой кой е в съдебната зала“- виртуално събитие на Окръжен съд – Благоевград и ученици от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“

§ С тях се гордеем!

§ Мартенички за баба Марта

§ Резултати от Математика без граници – пролет

§ Урок посветен на 187 г. от рождението на Кузман Шапкарев с ученици от 2 „в“ и 2 „д“ кл.

§ „Добро дело“с учениците от 3 и 4 клас

§ Ученици класирани за областен кръг на олимпиади

§ Проекти на ученици от 3б клас и 4г клас

§ СТЕМ обучение на учители

§ Отличени ученици в „Математика без граници“, есен 2020г.

§ Нов кабинет по история

§ Обновена училищна библиотека

§ Нов компютърен кабинет

§ Проекти по Човекът и природата 5 клас

Честит 1 юни !БЛАГОДАРИМ,че ви има, мили деца!

В най-новото предизвикателство, отправено от Музей на водата – Благоевград, се включиха ученици от 5, 6 и 7 клас на 7СУ “Кузман Шапкарев“ –Благоевград. Темата, по която твориха участниците беше „Въображение прояви, оригинален КРАНЧО сътвори“. Конкурсът имаше за цел да провокира креативносттта и активността в мисленето на подрастващото поколение. Нашето училище участва със седем проекта, учениците работиха на групи и индивидуално. Инициативата приключи в петък – 23 октомври 2020г. и беше посветена на Деня на строителя – 26 октомври. Тази седмица очакваме обявяване на класирането!

 
 

Уважаеми родители, учители и ученици,

 
 

На прага на новата 2020-2021 учебна година училищното ръководство Ви информира за предприетите мерки за сигурност и осигуряване на безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учениците от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“.

 
 
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 41936492_718822585149845_1103124695999315968_n.jpg
 
 
 

В рамките на шест месеца – от м. април до момента, в училището са извършени редица дейности за нормално посрещане на учениците в присъствена дневна форма на обучение, желано и очаквано от всички нас, а именно:

 
 
 1. Разширени са и са ремонтирани напълно 7 класни стаи, с възможност да се разредят масите на учениците и да се осигури дистанция,
 2. Напълно са обновени стаи 302 и 303;
 3. Преместена е библиотеката в отделно помещение на първия етаж до стола;
 4. Стаята на библиотеката ще бъде усвоена за класна стая – 211;
 5. Обособена е класна стая на открито до входа откъм улица Страцин. Очакват се монтиране на пейки по проект „ПУДОС“;
 6. Обособява се пространство за учене на открито и в задния двор на училището до клубовете по интереси;
 7. Дворът ще бъде разделен на зони за провеждане на часове на открито;
 8. Осигурени са бактерицидни лампи за всяка класна стая, общите помещения – коридори, столова и фоайета и физкултурния салон. Лампите ще работят само когато учениците са напуснали училище, ще бъдат включвани дистанционно от хигиенистите, след което ще бъде проветрявано.
 9. Осигурени са и пречистватели за  въздух, които са мобилни и леки и могат да се местят.
 10. Осигурени са дезинфектанти за класните стаи, учителската стая и общите помещения;
 11. Осигурени са почистващи препарати за дезинфекция на коридори и класни стаи.
  Дезинфекцията се извършва два пъти на смяна.
 12. В училището има топла вода и сапун за измиване на ръцете. Искрено молим и Вие да инструктирате учениците да опазват санитарните възли, на които са пореден път поставяме капаци върху тоалетните, нови батерии, диспенсъри за дезинфектанти и сапун;
 13. Поради регистрирани случай на вандалски прояви през изминалата година на ученици от 6-ти клас, Ви уведомяваме, че всяко нарушение на реда в училище ще бъде санкционирано незабавно с предвидените във вътрешния правилник санкции.
 14. Обособени са зони за движение на учениците със стрелки за насочване на потоците:
 15. Първи  етаж – първи клас: Влизат през централния вход и се движи в дясно към класните стаи по зелени стрелки. Стаите са обозначени със зелени номера. Излиза през изхода/входа от задната страна на училището до тоалетните към ул. „Илинден“;
 16. Втори етаж: Влизат от задния вход към ул. „Илинден“, качват се по стълбите в ляво до втори етаж и се движат по жълти стрелки до класните стаи, отбелязани като номера с жълт цвят на табелите. Излизат напред и от изхода/входа до охраната и ул. „Страцин“.
 17. Трети етаж: Влизат от задния вход до охраната /към ул. „Страцин“/. Качват се до трети етаж по червени стрелки и се движат напред до класните стаи, отбелязани като номера с червен цвят. Излизат по стълбите от към ул. „Илинден“ и задния изход до тоалетните към ул. „Илинден“.
 18. Четвърти етаж: Влизат от задния вход до ул. „Илинден“. Качват се до IV етаж само по стълбището от към ул. „Илинден“ и се движат по четвърти етаж по сини стрелки. Излизат по стълбището откъм ул. „Страцин“ по сини стрелки и през едната страна на централния вход – в дясно на изхода.
 19. Храненето на учениците е кетърингово и се осъществява в класните стаи. Кутиите се изхвърлят в чували, които хигиенистите незабавно изнасят до контейнерите са смет. При желание детето да занесе храната у дома, може да я постави в торба или пластмасова кутия, приготвена му от родителите.
 20. Обучението в голяма степен ще бъде извършвано на открито, докато метеорологичните  условия позволяват, както и по места за културни прояви, музеи, театри, изложби и т.н., поради което родителите е необходимо да попълнят в началото на годината собственоръчно написани декларации за информирано съгласие за извеждането на децата извън училище. Декларациите се съхраняват при класните ръководители.
 21. За училището е изготвен Риск-регистър с различните рискове в работната среда, работните/учебните помещения, работното оборудване и процесите на учене и почивка, както и организацията на учебния процес, като за всеки риск са предприети мерки и дейности, с отговорни лица за изпълнението им в Приоритизиран план за действие в условията на Covid-19.
 22. Влизането на външни лица в училище е забранено. Молим, ползвайте за комуникация електронната поща на училището, както и бланките в бутон „ДОКУМЕНТИ“.
 23. Родителите на малките ученици ги изпращат до оградата на училището и не е желателно да се струпват на входа.
 24. Училищното ръководство призовава всички родители да съдействат при опазване живота и здравето на учениците и служителите от училището КАТО НЕ ПУСКАТ НА УЧИЛИЩЕ дори при най-малки симптоми на заболяване своите деца.
 25. „Ковид-стаята“ се намира в медицинския кабинет, който има пряк достъп до външния двор на училището и не се налага на учениците да влизат по етажите. От изхода към двора, детето може да бъде посрещнато и прибрано от член на семейството.
 26. Класните ръководители ще Ви информират периодично за здравословното състояние на учениците от класа и дали се налага да се премине временно към дистанционен режим на обучение.
 27. На 15.09.2020 год. в 9.00 ще бъде откриването на учебната година с първи, пети и осми клас, които ще заемат местата си в дворното пространство, определени за съответния клас.
 
 

Всички останали учениците, ще следват инструкциите на класните ръководители за раздаване на учебници, седмична програма и организация на работата в класа.

 
 

За актуална информация следете сайта на училището.

 
 

Желаем на всички успешен старт на учебната година, ЗДРАВЕ И СПОКОЙСТВИЕ!

 
 

С уважение:

 
 

д-р Лилия Стоянова

 
 

директор на седмо СУ „Кузман Шапкарев“

 
 

Благоевград

 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаеми колеги, родители, партньори и приятели, нека заедно превърнем един тъжен Ден на Земята в празник.

Нека се обединим, както преди 5 години – жизнерадостни и вдъхновени.

ОТ НАС ЗАВИСИ!!!

22 април 2020 – Ден на Земята от 50 години
VІІ СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград

Учениците от 1.в клас и техните ръководители г-жа Мая Иванова и г-жа Евелина Новоселска се присъединиха към отдаването на почит и поднасянето на цветя на паметника на вечния и безсмъртен герой на България – Васил Левски по повод 147 години от обесването му.

Детско утро „Приказки за тебе“ в Благоевград

Читалнята на Детския отдел в Регионалната библиотека „Д. Талев” в Благоевград бе домакин на детското утро „Приказки за тебе“.

Участници в него бяха учениците от ІІ „а“ клас на VІІ-мо  СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград с класен ръководител г-жа Ралица Чивиева и възпитател  г-жа Елена Веселинска , а поводът – 50-те години от смъртта на писателя на детски приказки Константин Константинов. Представител на библиотеката разказа за неговия живот и творчество. Самите ученици  представиха биографични сведения за писателя и прочетоха приказки от сборниците му  -„Приказки за тебе“ и „Песента на щурчето“. Учениците се превъплътиха и в героите на приказката „Малкият коминочистач“ на Константин Константинов.

Второкласниците прочетоха щафетно приказката „На полето“ и гледаха нейна видео драматизация.

82765241_3655990577774761_6416832155569094656_n