СТЕМ обучение на учители

На 01.02.2021 г. в училищната библиотека се проведе обучение на учителите по STEM-науки /химия, физика и астрономия, биология, математика/.по спечелен проект по НП„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ”, Модул „Библиотеките като образователна среда ”Лектор беше г-н Борислав Несторов от фирма Keisiem ЕООД . Той представи Labdisk -п роцесорен модул с интегрирани цифрови сензори (за измерване налягане на въздуха, температура на околната среда, ток, разстояние, движение, външна температура, GPS, светлина, микрофон, pH, относителна влажност, звук, универсален вход, напрежение). Представен беше и Софтуер за визуализиране и анализ на измерванията (на български). , покриващи теми от учебни направления 1-12 клас. Директорът, г-жа Стоянова, разговаря с колегите относно разработването на интегрирани проекти от учениците и интегрирани  STEM-уроци. В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката.

Децата взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделя идеите си и да допринася за развитие на групови проекти. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи залегнали във всеки урок.STEM е нов начин, за изучаване на света, който ни заобикаля. Комбинира различни методи за разглеждане и проучване на актуални теми. Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделените предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Това помага на децата да си отговорят на въпроси, като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“ Проектния принцип на обучение позволява по-дълбокото изследване на даден проблем. Проектът позволява различни групи деца да разработят няколко самостоятелни решения на един и същи проблем.