Слова

Осмо национално състезание по информационни технологии 25-26.03.2016 г слово

Седмо национално състезание по информационни технологии 20-22.03.2015 г слово

Шесто национално състезани по ИТ, 2014г. слово

Пето национално състезани по ИТ, 2014г. слово

Бъдеще, наука, технологии презентация

40 годишнина от създаване на VІІ СОУ „К. Шапкарев“ – 2013г. слово

Четвърто национално състезание по информационни технологии 23-25.03.2012 г слово

Трето национално състезание по информационни технологии 25-27.03.2011 г слово

Ден на народните будители слово

Патронен празник – 2009г.слово

Патронен празник – 2005г.слово

Коледно тържество слово

Дипломиране на випуск – 2015г.слово

Дипломиране на випуск – 2012г.слово

Дипломиране на випуск – 2013г.слово

Дипломиране на випуск – 2004г.слово

Дипломиране на випуск – 2003г.слово

Дипломиране на випуск – 2001г.слово

Дипломиране на випуск – 2000г.слово

Дипломиране на випуск – 1999г.слово

Дипломиране на випуск – 1998г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2018г. слово

Първи учебен ден – 15.09 2016г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2014г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2013г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2010г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2007г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2005г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2004г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2003г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2002г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2001г.слово

Първи учебен ден – 15.09 2000г.слово

Първи учебен ден – 15.09 1999г.слово

Първи учебен ден – 15.09 1998г.слово

Първи учебен ден – 15.09 1997г.слово

Първи учебен ден – 15.09 1996г. слово