Проекти

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект трансгранично сътрудничество България-Македония

Проектът за междуучилищно сътрудничество по прогрaма ”eTwinning”е на тема – “ON-LINE GUIDEBOOK FOR GLOBETROTTERS”

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСС И МОН

Пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Проект „От бедност към благоденствие“