Проекти 7 СУ

По времето на онлайн обучение, в час по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО под ръководството на госпожа Стоянова в IV Г КЛАС, стартира проектът „Екологични нововъведения в градска среда „. Основна цел на проекта  бе да се  стимулира активното участие на ученици и  родители в училищния живот. Предвид ситуацията, учениците с радост приеха тази задача. Всеки ученик самостоятелно намери индивидуална  и оригинална идея, с която да се представи!