Обществен съвет

19. 12. 2016г. – покана за избор на членове обществен съвет на 7 СУ „Кузман Шапкатрев“

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ VII СУ“ КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ БЛАГОЕВГРАД

1. ИВАНКА ВАСИЛЕВА ДЖУНДЖУРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА – ЧЛЕН
3. МАРИЯ АТАНАСОВА ГРОЗДАНОВА – ЧЛЕН
4. МАРИЯ СПАСОВА ЯНЕВА – РОШКОВА – ЧЛЕН
5. АСЯ ДИНЕВА АЛЕКСАНДРОВА – ЧЛЕН
6. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ХАДЖИЙСКА – ЧЛЕН
7. НАДЕЖДА РУМЕНОВА РАДКОВА – ЧЛЕН
8. МИЛКА ДИМИТРОВА ВАНТОВА – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН
9. ВЯРА СТОЙЧЕВА ПОПОВСКА – РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН

Протоколи от заседанията на обществения съвет

ПРОТОКОЛИ 2020г.

ПРОТОКОЛИ 2019г.

ПРОТОКОЛИ 2018г.

ПРОТОКОЛИ 2017г.