ОБУЧЕНИЕ ХЕЛЗИНКИ, ФИНЛАНДИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНЛАНДСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА – INTRODUCTION TO FINNISH EDUCATION MODEL ПЕРИОД: 1.05 – 06.05. 2023Г. УЧАСТНИЦИ: Д-Р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА, ДИРЕКТОР И ЗЛАТКА ЗЛАТАНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, КОЛЕГИ ОТ ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ И ПОЛША.