ОБУЧЕНИЕ ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

В ПЕРИОДА ОТ 3 ДО 8 АПРИЛ 2023Г. ИРЕНА СТАМБОЛИЕВА – ЗАМ. ДИРЕКТОР И ЕЛЕНА ПОПНИКОЛОВА – ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО АЕ, ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН КУРС НА ТЕМА „ВИДЕО ИГРИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС“, С ПРЕПОДАВАТЕЛ РИКАРДО МАНИ. ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕДЕ В ИТАЛИЯ, ФЛОРЕНЦИЯ. УЧАСТВАХА КОЛЕГИ ОТ БЪЛГАРИЯ – ГР. ХАСКОВО, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ И ГЕРМАНИЯ. ТЕМА НА КУРСА ВЪВ ФЛОРЕНЦИЯ :DIGITAL GAME-BASED LEARNING AND AUGMENTED REALITY FOR SCHOOLS О