Обучение „Еразъм +“

На поредното обучение по НП “Еразъм +“ във Валенсия, Испания пътуваха д-р Илияна Янева – преподавател по Химия и Валентина Димитрова – преподавател по Физика и математика. Темата, на която присъстваха беше: ”Дигитална медия: класна стая на бъдещето”. Обучението се проведе от 13 до 18 март 2023г. Присъстваха колеги от Германия, Холандия, Естония, Италия и България. Разглеждаха се и се дадоха отговори на следните въпроси: Как да използваме социалните медии и Интернет в обучението в класната стая? Какви опасности крият социалните медии? В обучението беше включена информация за използването на YouTube, Quizzes, Screencast Magic, Screenrecordung, Streaming, изразяване чрез MEME, както и редица практически упражнения за споделяне на презентации с обучителна цел. Бяха споделени и представени предимства и различни проблеми в образователните системи на различни страни и коментирани как да се справим с тях. Вълнуващо и полезно обучение.