Обновената библиотека

През 2020 година училищната библиотека е преместена и напълно обновена с мебели, техника и с 207 учебни помагала по проект към Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“ 2020 г. По проекта е получена специализирана литература, комплекти за експерименти и техника по STEM науки- химия, физика и биология. Създаден е и кът за четене. Библиотеката разполага общо с 18600 библиотечни единици: справочници, енциклопедии, учебни помагала по всички предмети, съобразени с новите учебни програми, чуждоезикова и художествена литература за читателите от всички възрасти.