Класирани ученици на олимпиадите по БЕЛ и Математика.

МАТЕМАТИКА – 11.12.21г. Класирани ученици за Областен кръг.

1. Георги Митев Цветков 4клас – 21т.

2. Алекс Венцислав Стоименов 17,5 т.

3. Благовест МетодиевСтаноев 21 т.

4. Кирил Красимиров Зашев 18 т.

5. Матео Йорданов Симеонов 18 т.

6. Белослава Симеонова Далева 21т.

7. Димитър Димитров Рашков 6а 16 т.

8. Ангелика Андонова Гръчка 6в 16 т.

9. Виктория Антонова Петрова 6д 21 т.

10. Мария Христова Топалова 6б 18 т.

11. Александра Атанасова Коцева 17 т.

12. Виктория Александровна Тетерина 16т.

13. Филип Лазаровски 17,5 т.

БЕЛ – 12.12.21г. Класирани ученици за Областен кръг.

1. Йоана Красимирова Петкова 5кл. 29 т.

2. Йоана Димитрова Стойкова 5 кл. 30 т.

3. Кръстиан Николаев Бошкилов 5 кл. 28 т.

4. Илко Валентинов Петров 5 кл. 29 т.

5. Светлозара Владимирова Станкова 5 кл. 28 т.

6. Севгел Шукри Дервиш 5 кл. 29 т.

7. Божидара Алкесандрова Филипова 5 кл. 29 т.

8. Дея Стефанова Михалкова 5 кл. 30 т.

9. Дарина Георгиева Гогушева кл. 5 30 т.

10. Ангелика Андонова Гръчка 6 кл. 29 т.

11. Виктория Антонова Петрова 6 кл. 28 т.

12. Гергана Димитрова Стефанова 6 кл. 28 т.