Кембридж училище

  1. Повишаване нивото на обучение по чужд език чрез:

  – семинари и обучения. Всяка учебна година се реализира цялостна програма от безплатни методически семинари за повишаване квалификацията на преподавателите по английски и немски език. От учебната 2011-2012 г. семинарите се провеждат по нов модел – според датите и темите, избрани и заявени от самите училища.

  • огромен  избор на заглавия за обучение по чужд език
    Учителите получават достъп до съкровищницата на най-старото издателство в света, чието име навсякъде е символ на престиж и най-високо качество. Всяко едно издание на Cambridge може да бъде тествано напълно безплатно от учители и ученици..  

– методическа подкрепа.

2. Мотивирани ученици и засилен интерес към обучението по английски език чрез:

 –  съвременни учебни материали

Учениците имат достъп до модерни учебници, в които те откриват героите и проблемите от собствения си свят. Учебните комплекти на Cambridge University Press съдържат и интерактивен CD-RОМ, което привлича вниманието и интереса на учениците. 

  • състезания и между училищни връзки

Националното състезание по английски между учениците от Асоциацията се превърна в нейна запазена марка и желана проява. Интересът към състезанието всяка година расте. И през тази година се проведе вътрешноучилищно и национално състезание по английски език между учениците от Кеймбридж училищата с осигурени големи награди. 

    –  възможност за облекчено явяване на учениците на изпитите на Университета Кеймбридж – чрез сътрудничеството с езиков и изпитен център АВО.

    –  сертификати
В края на всяка година класовете успешно завършили обучение по системата получават сертификати.