Профил на купувача

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА
„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

„РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ОКОЛНОТО Й ПРОСТРАНСТВО НА VII СОУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“

ДОКУМЕНТАЦИЯ –––- ОБЯВА –––- Протокол от 28.05.2018г от работата на комисията–––-ДОГОВОР–––-ОФЕРТА