Директор

д-р Лилия Стоянова

* Дипломи и сертификати

* Слова

* Грамоти

* Публикации

* За д-р Лилия Стоянова

Носител на наградата „Жена на Благоевгарад “ за 2004 год.;грамота
Носител на наградата на Министъра на образованието, младежта и науката “ Неофит Рилски “ за 2010 год;
Носител на награда за безкористна служба като Председател на подкомитет за проекти по образованието на Дистрикт 2482 в Ротари Интернешънъл; грамота
Носител на грамота за специален принос в развитеито на Стопански факултет към “ ЮЗУ Неофит Рилски 
Преподавател по психология на управлението – презентация Лидерство и мениджмънт