ДЗИ

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

Сесия май-юни

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май
2023 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

СПИСЪК  на учебните помагала за ЗРЕЛОСТНИЦИ и кандидат-студенти

ПОМАГАЛО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Актуална информация за всичко около матурите търсете на:

www.zamaturite.bg

www.minedu.government.bg.

www.rio-blg.com

както и на сайта на училището:  www.7sou-blagoevgrad.com