ДЗИ

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

СПИСЪК  на учебните помагала за ЗРЕЛОСТНИЦИ и кандидат-студенти

ПОМАГАЛО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Актуална информация за всичко около матурите търсете на:

www.zamaturite.bg

www.minedu.government.bg.

www.rio-blg.com

както и на сайта на училището:  www.7sou-blagoevgrad.com