ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е UZU.jpg

Дванадесетокласниците,  получили резултат, който е 75% от  точките на участника с най-много точки в класирането, получават оценка отличен (от 5,50 до 6,00) от националното състезание по Информационни технологии. 
Тази оценка им се признава за резултат от електронен конкурсен изпит и важи за прием в специалностите: Компютърни системи и технологии, Информационни и комуникационни технологии, Електроника, Педагогика на обучението по технологии и предприемачество в ЮЗУ “Неофит Рилски“, Благоевград.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е unibit.jpg

Дванадесетокласниците,  получили резултат, който е 75% от  точките на участника с най-много точки в класирането, получават оценка отличен (от 5,50 до 6,00) от националното състезание по Информационни технологии. 
Тази оценка им се признава за резултат от електронен конкурсен изпит и важи за прием във специалностите в професионално направление „Информатика и компютърни науки“: 
Информационни технологии, Компютърни науки, Информационна сигурност във „Факултет информационни науки“ в УниБИТ – София.