РЕГЛАМЕНТ  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА СЕДМОТО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – БЛАГОЕВГРАД, 2020

Седмото регионално състезание по География и икономика 2020 „Глобалните климатични промени и предизвикателства“ се организира и провежда по инициатива на VII СУ „Кузман Шапкарев“ –  Благоевград и подкрепата на  РУО – Благоевград и Асоциация на професионалните географи и регионалисти (АПГР). Посветено е на 50-годишнината от първото официално обявяване на 22 април за Ден на Земята през 1970 г.

Цел на състезанието:

 • Общуване между ученици от различни възрасти и училища по актуални за развитието на България теми;
 • Разпространение на знания и използването на умения, свързани с климата, климатичните промени и предизвикателства;
 • стимулиране на интерес към географията и географското познание,
 • предоставяне на възможности за социални контакти, колективни и личностни изяви на учениците в естествена и виртуална среда.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Седмото регионално състезание по География и икономика е индивидуално, както всеки ръководител може да регистрира участници от училището, в което преподава – до 4-ма участника на учител по география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия. То се провежда с ученици от  5 до 12 клас.

Състезанието ще се проведе онлайн, както следва:

 • приемане на заявки за участие в състезанието – до 29 април на и-мейл geosedmo@abv.bg

Линк към регистрационна форма:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAPKtNc9UMEVFS0w0OEpCRVFYWUxRR0NWUlFLMFNVTi4u

 

 • предварително представяне на атрактивна презентация по една от тематичните области (до 20 слайда) в срок до 8 май – 17.00 часа, на и-мейл: geosedmo@abv.bg
 • двучасово онлайн участие в хепънинг на 11 май от 12 часа с предварително подготвени първични материали и изработване на атрактивен продукт, тематично посветен на климатичните промени и предизвикателства.

Разработването на макетите трябва да съответства общо на  главната тема на състезанието или на конкретните й тематични области.

Основни критерии за оценка на макетите са: креативност, оригиналност на идеята и качество на изпълнението. От проектите се изготвя изложба в училището – домакин.

 • КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕна 14 май, 12 часа в Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград, след приключване на извънредното положение. При не възстановяване на нормалния ритъм на учебните занятия, участниците ще бъдат информирани допълнително за датата на награждаване.

 

 

Участниците ще се състезават в ДВЕ ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ:

 • Глобални климатични промени и проблеми;
 • Политиките за противодействие на климатичните изменения (света, Европа и България

Състезанието ще се проведе в две основни форми:

 • предварително представяне на атрактивна презентация по една от тематичните области (до 20 слайда) в срок до 8 май;
 • двучасово онлайн участие в хепънинг на 11 май с предварително подготвени първични материали и изработване на атрактивен продукт, тематично посветен на климатичните промени и предизвикателства.

 

Учениците участват индивидуално под ръководство на техни учители. В състезанието могат да участват ученици от 5 до 12 клас. Всеки учител може да бъде ръководител на не повече от 4 индивидуални участника. Ръководители на индивидуално участващи ученици могат да бъдат учители по география, биология, химия, физика и други учебни предмети, имащи отношение към глобалната проблематика.

Авторите на най-атрактивни презентации по темите на състезанието ще получат парични награди, както следва:

I място – 150 лв.

II място – 100 лв.

III място –   50 лв.

Участниците в хепънинга ще получат предметни награди купи, бинокли, глобуси, енциклопедии и др.

Моля изпращайте Вашите заявки за участие на линка

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAPKtNc9UMEVFS0w0OEpCRVFYWUxRR0NWUlFLMFNVTi4u

 

За обратна връзка и изпращане на материалите: geosedmo@abv.bg

 

Подробности за условията на състезанието ще бъдат изпратени допълнително на адресите, от които изпращате Вашите заявки.