РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА ШЕСТОТО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – БЛАГОЕВГРАД, 2019

  1. Състезанието по география и икономика е в два кръга, като първият носи 40 точки, а вторият – 30 от втори кръг.

            Първи кръгмултимедиен тест, който съдържа 20 въпроса. Участват ученици от двете възрастови групи 5-7 и 8-12 клас. Времетраене на теста е 40 минути. Участниците получават хартиен формуляр с възможните отговори. Всеки въпрос е онагледен за 30 секунди със съответна фигура, след което отборите разполагат с 60 секунди, за да отбележат своя отговор. След отговора на последния въпрос попълнените формуляри се предават на комисията. За всеки правилен отговор отборите получават по 2 точки. Общият брой точки от  първи кръг е 40.

Комисията се състои от трима-петима души, които не са свързани с обучението на участващите отбори.

            Втори кръг. В него участват отборите и от двете възрастови групи. Провежда се чрез отговор на конкретен въпрос или решаване на практическа задача, като всеки  отбор разполага с време от 10 минути. Максималният брой точки в този кръг е 30.  Основни критерии при оценката са: точност на географката информация; пълнота на отговора; логична последователност и ясна структура; спазване нормите на българския книжовен език и писменост.

            Трети кръг (Хепънинг). Разработването на макетите трябва да съответства общо на  главната тема на състезанието или на конкретните й тематични области. Времето, с което разполагат отборите, е 90 минути, а максималният брой получени точки – 30. Основни критерии за оценка на макетите са: креативност, оригиналност на идеята и качество на изпълнението. От проектите се изготвя изложба.

  1. Конкурс за предварително изработени макети по темата на състезанието. По темата на състезанието ще се организира и отделен конкурс за предварително изработени макети, за които са предвидени специални награди. Макетите трябва да се изпращат в срок до 18.04.2019 г.
  2. Фотоконкурс по темата на състезанието. Оценява се и се награждава най-добрата предварително изпратена авторска снимка по темата. Оценяването се извършва в деня на състезанието (от 10.00 до 12.30) лично от тези, които са посетили изложбата и желаят да дадат своя глас в импровизирана урна.

Форматът на снимките трябва да е 15/20 см, като на гърба на нейния долен десен ъгъл се изписва име и фамилия на ученика,  училище, град, клас, възраст, телефон и електронен адрес.

Фотографиите на книжен носител се изпращат в срок до 18.04.2019 г. на следния адрес: VII СУ „Кузман Шапкарев“ –  Благоевград, ул. „Илинден“ № 13 – За фотоконкурса. Електронни варианти се изпращат на адрес: geosedmo@abv.bg.

С фотографиите се организира фотоизложба във фоайето на VII СУ „Кузман Шапкарев“ –  Благоевград.