Правилник за устройството и дейността на училището

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Конспекти

Учебни планове

*Хуманитарен профил 9а клас

*Технологичен профил 10б

* 1клас * 2-4 клас *5 клас *6-8 клас

*Индивидуална форма

Национален спортен календар

Национален календар за извънучилищните дейности

Олимпиади и състезания

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИЯ ЧАС ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Г Р А Ф И К- контролни работи

Г Р А Ф И К- класни работи

Образователни сайтове

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player