.

 

 

 

 

 

 

  Препоръчителна литература

За бъдещите второкласници

За бъдещите третокласници

За бъдещите четвъртокласници

За бъдещите петокласници

За бъдещите шестокласници

За бъдещите седмокласници

За бъдещите осмокласници

Задължителна литература за 9 клас

Задължителна литература за 10 клас

 

 

 

 

 

 

 

Учебници за 2018/2019 учебна година

 

УЧЕБНИЦИТЕ ЗА   1 – 7   КЛАС  СА  БЕЗПЛАТНИ  И  В  КРАЯ  НА  УЧЕБНАТА  ГОДИНА  СЕ  ВРЪЩАТ  НА  УЧИЛИЩЕТО. КОГАТО  УЧЕНИКЪТ  НЕ  ВЪРНЕ  УЧЕБНИК  ИЛИ  ГО ВЪРНЕ  УВРЕДЕН, РОДИТЕЛИТЕ  /НАСТОЙНИЦИТЕ/ НАУЧЕНИКА  ВЪЗСТАНОВЯВАТ  УЧЕБНИКА ИЛИ  НЕГОВАТА  СТОЙНОСТ  В  УЧИЛИЩЕТО, ОТ КОЕ ТО  Е  ПОЛУЧЕН.

Учебници - 1 клас

Учебници - 2 клас

Учебници - 3 клас

Учебници - 4 клас

Учебници - 5 клас

Учебници - 6 клас

Учебници -7 клас

Учебници - 8 клас

Учебници -9 клас

Учебници - 10 клас

Учебници - 11 клас

Учебници - 12 клас

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина