ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА
В VІІ СУ“K. Шапкарев“, учебна 2016/17г.

зала 101, 10.00ч.

 

Втора поправителна сесия за учениците в самостоятелна форма:

Атанас Петров- 7 клас

ХООС- 2.06.
ФА- 16.06
Музика- 6.06
Технологии- 9.06

Добринка Занкова

Френски език- 16.06
Информатика- 9.06
ИТ- 12.06
ХООС- 2.06
Музика- 6.06

Стоянка Христова

АЕ- 16.06
Информатика-9.06
ИТ-12.06
ГИ-23.06
Психология и логика-6.06
БЗО-2.06


Илияна Каменова
Информатика-9.06
ИТ-12.06
ИЦ-23.06
ФА-16.06
ХООС-2.06
ФВС-6.06

           Поправителна сесия за валидиране на компетентности на
Николай Ангелов
Светослав Искренов
Мирослав Ризов

зала 101, 10.00ч.


Български език и литература- 29.05
Английски език- 16.06.
Математика- 6.06
ИТ- 12.06.
История и цивилизация- 23.06
География и икономика- 19.06
Биология и здравно образование- 21.06
Химия и опазване на околната среда-2.06
Физика и астрономия- 28.06
Изобразително изкуство- 14.06
Технологии- 9.06
Български език и литература-ЗИП- 31.05.
Математика- ЗИП- 30.06.
История и цивилизация- 29.06.

За ученика

Учебна дейност

Учебни материали

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелостни изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player