ПУБЛИЧНА ПОКАНА
По реда на глава 8 „а” от ЗОП
Възложител: 7 СОУ „Кузман Шапкарев” Благоевград Предмет на поръчката: Ремонт на санитарни възли

Документи:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Образци на документи:

Приложение №1 -Техническа оферта

Приложение № 2 – Ценова оферта

Приложение № 3 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Приложение № 4 –Информация за общия оборот и оборота от извършване на строителни и монтажни работи

Приложение № 5 –Списък на основните договори за строителство

Приложение № 6 - Декларация за оглед

Приложение № 7 - Административни сведения

Приложение 8 - Декларация по чл. 47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП

Приложение № 9 - Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 и ал. 2, и т.5 от ЗОП

Приложение № 10 - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗОП

Приложение № 11 - Проект на договор

Приложение 12 - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗОП

 

 

 

 

 

.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player