Учебна програма на учениците от 1до 12 клас и учениците от самостоятелна форма на обучение

 

Начало учебния ден в първа смяна  7,30  ч. / 1 и 2 класове от 8,00 часа/
Край на учебния ден в първа смяна 13,15 ч.
Класове в първа смянаI, II, III, IV, V, IX, XI, XII   класове, ЦОУД VI-VII клас
Класове във втора смянаVI, VII, VIII  клас. ЦОУД – I, II, III, IV, V клас
Почивки между учебните часове

Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:

Продължителността на учебния час се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.
1. Начало учебния ден във втора  смяна  13,30  ч.
2. Край на учебния ден във втора смяна  19,15 ч.
3. Почивки между учебните часове

4Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:

Продължителността на учебния час се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.
Начало и край на учебния ден при целодневна организация на учебния процес
за втори срок на учебната 2018/ 2019 г.
Целодневна организация на обучението за учениците от I до VIII клас - вариант 1
ЦДО – VI клас - VII клас - от 8,00 до 12,30 ч. -
ЦДО - I, II, III, IV, V клас -  от 12,30 до 17,30 ч.

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player