ПУБЛИЧНА ПОКАНА
По реда на глава 8 „а” от ЗОП
Възложител: 7 СОУ „Кузман Шапкарев” Благоевград Предмет на поръчката: Ремонт на санитарни възли

 ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНОСТ

IPA Cross-Border Programme Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia
№ 2007CB16IPO007-2012-3-012


Проект трансгранично сътрудничество - SCHOLAR

Публичност -------Строителство -------ДОСТАВКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player