Архив на 8 национално състезание

На осмото национално състезание, оценяването от журито  се осъществяваше онлайн. Резултатът на състезателя  се изписваше веднага в сайта на състезанието и  се онагледяваше за всички присъстващи на дисплей, във фоайето на училището.