Списъци

с регистрираните участници и графика за тяхното представяне.

Начало на състезанието 8.00ч. Всички участници от направления КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ, ИНТЕРАКТИВНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, 3D МОДЕЛИРАНЕ и МУЛТИМЕДИЙНИ КЛИПОВЕ трябва да бъдат в сградата на училището в 7.45ч. на 23-03.2019Г.