Регистрация

Предварителната регистрация на участниците  приключи.

Авторите на проектите трябва да са изпратили проектът и документацията до 18.03.2018г. само на емайла. Проектите, които не са получени до определения срок, не участват в състезанието.

До 21.03.2018г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на сайта на състезанието.