Класиране

ОБЩО КЛАСИРАНЕ

Работа на място
КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ. МУЛТИМЕДИЙНИ КЛИПОВЕ
• Групов проект  V – VІІI кл. 

Защита на проекти
• Уеб сайт V – VІІI кл., IX – XII кл.
САМОСТОЯТЕЛНИ КОМПЮТЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ и ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ