Програма

НА ДЕВЕТОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БЛАГОЕВГРАД 17-18 МАРТ 2017Г.

17. 03. 2017Г.

ОБУЧЕНИЯ в сградата на 7 СУ „К. Шапкарев“ Благоевград

14. 00 –„Алгоритми“ лектор доц. д-р. Ив. Тренчев

15. 00 – „Приложения на Office 365 за оценяване постижения на учениците“ лектор Ивайло Иванов

ОТКРИВАНЕ в сградата на Драматичен театър „Н. Вапцаров“ Благоевград –

18. 00ч.

 

18. 03. 2017г.

8. 30ч. – Начало на състезанието

Всички участници да бъдат в сградата на 7 СУ „К. Шапкарев“ в 8.00ч.

18. 30ч. -Награждаване на участниците и закриване на състезанието – 7 СУ „К. Шапкарев“ Благоевград