Програма

23. 03. 2018 год. – Откриване на състезанието – 18.00 часа, Драматичен театър “Никола Вапцаров” гр. Благоевград

24. 03. 2018 год. – Защита на проектите по направления  от 8.00 часа в VII СУ „Кузман Шапкарев”

24. 03. 2018 год. – Обучение на тема „Разработване на мултиплатформена чат апликация“ от 12.00 часа в VII СУ „Кузман Шапкарев”

25. 03. 2018 год. – Награждаване на победителите и закриване на състезанието – 9.00 часа на  в аулата на Югозападния университет.