Програма

22. 03. 2019 год. – Откриване на състезанието – 18.30 часа, зала „Яворов“ гр. Благоевград

23. 03. 2019 год. – Защита на проектите по направления  от 8.00 часа в VII СУ „Кузман Шапкарев”

24. 03. 2019 год. – Награждаване на победителите и закриване на състезанието – 24.03.2019г. от 09.00 часа в зала “ 22 септември“

c