1. Мая

Станкева

  Касева

петък

13,30

101

2. Валентина

Асенчова

Златкова

четвъртък

13,30

102

3. Мая

Стефанова

Иванова

четвъртък

13,30

105

4. Цонка

Георгиева

Илиева

четвъртък

13,30

104

5. Елка

Стойкова

Календерска

четвъртък

13,30

103

6. Ралица

Димитрова

Чивиева

вторник

13,30

201

7. Василка

Александрова

Таскова

понеделник

13,30

208

8. Виолета

Илиева

Стоилова

вторник

13,30

209

9. Валентина

Стоянова

Ирибозова

петък

13,30

210

10. Иванка

Димитрова

Атанасова

четвъртък

13,30

210,209

11. Валентина

Петрова

Костова

четвъртък

11,30

106

12. Румяна

Янева

Граматикова

понеделник

11,30

2,106

13. Цветанка

Кирилова

Иванова

сряда

11,30

2

14. Елена

Борисова

Попниколова

петък

11,30

306,309

15. Димитър

Кирилов

Аджев

понеделник

12,40

306

16. Стоян

Любомиров

Въчков

петък

11,30

309

17. Ани

Георгиева

Зашева

понеделник

13,30

305,306

18. Светла

Димитрова

Манова

вторник

13,30

106

19. Даниела

Андонова

Христова

понеделник

13,30

306

20. Милена

Славова

Тодорова

вторник

13,30

305

21. Шенай

Шабан

Педова

понеделник

13,30

2

22. Росица

Кирилова

Маринополска

четвъртък

12,30

301

23. Десислава

Георгиева

Пашова

петък

15,10

407

24. Владимир

Славев

Владимиров

понеделник

13,30

407

25. Снежана

Миланова

Талупска

вторник

17,05

409

26. Мариела

Андонова

Барбашка

понеделник

13,15

1,2 клас

27. Елена

Галчева

Трифонова

четвъртък

14,10

305,2,106

28. Татяна

Живкова

Бучинска

вторник

11,50

409

29. Иванка

Симеонова

Клечерова

четвъртък

13,30

407

30. Светлана

Иванова

Дживджорска

вторник

15,30

305,306,106,2

31. Светла

Гутева

Денева

сряда

11,30

409

32. Анатоли

Иванов

Бенов

вторник

14,30

407

33. Искра

Иванова

Митова

сряда

11,50

409

34. Райка

Димитрова

Динкова -Томова

петък

9,20

 

35. Димитър

Ангелов

Стойчев

вторник

15,10

409

36. Камелия

Милчова

Шуманова

вторник

10,15

409

37. Евелина

Атанасова

Цинцева

вторник

13,30

407

38. Наташа

Димитрова

Буколска

сряда

10,30

409

39. Катя

Георгиева

Тороманова

четвъртък

13,30

407

40. Гергана

Георгиева

Иванова

Понеделник

10,55

301

41. Иван

Симеонов

Симеонов

сряда

13,30

407

42. Румяна

Йорданова

Икономова

Петък

10,15

409

43. Илияна

Йорданова

Янева

Четвъртък

13,30

407

 

 

 

.

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player