Искра Иванова Митова           Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград                     
Златка Димитрова Златанова- Атанасова   Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
Анатоли Бенов   ПУ "Паисий Хилендарски" Пловдив                 
Райка Димитрова Динкова-Томова       Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград     
Нели Ангелова Николова         Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград                   
Камелия Милчова Шуманова       Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград               
Димитър Ангелов Стойчев              Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград           
Евелина Атанасова Цинцева        Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград               

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина

За ученика

Учебна дейност

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелости изпити

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Обучение в чужбина