ГРАФИК  ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА – 2017/2018Г. –I срок
                                                                             Ден                 час                   стая

ИМЕ

 

 

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

Мая

Станкева

Касева

Четвъртък

11,50-12,30

304

Валентина

Асенчова

Златкова

Четвъртък

12,35-13,15

305

Мая

Стефанова

Иванова

Четвъртък

12,30-13,10

306

Цонка

Георгиева

Илиева

Четвъртък

11,50-12,30

307

Елка

Стойкова

Календерска

Петък

11,50-12,35

308

Ралица

Димитрова

Чивиева

Четвъртък

12,40-13,20

302

Василка

Александрова

Таскова

Четвъртък

12,30-13,15

303

Виолета

Илиева

Стоилова

Сряда

12,45-13,25

304

Валентина

Стоянова

Ирибозова

Четвъртък

17,45-18,25

305

Иванка

Димитрова

Атанасова

Вторник

12,00-12,45

306

Валентина

Петрова

Костова

Четвъртък

11,50-12,25

101

Радостина

Райкова

Бенова

Вторник

12,00-12,35

104

Румяна

Янева

Граматикова

Четвъртък

11,45-12,20

102

Цветанка

Кирилова

Иванова

Четвъртък

12,00-12,35

103

Елена

Борисова

Попниколова

Петък

12,40-13,20

304

Стоян

Любомиров

Въчков

Вторник

12,00-12,35

207

Ани

Георгиева

Зашева

Петък

11,15-11,50

208

Светла

Димитрова

Манова

Петък

11,15-11,50

209

Даниела

Андонова

Христова

Петък

11,15-11,50

210

Милена

Славова

Тодорова

Понеделник

11,55-12,30

302

Шенай

Шабан

Педова

Сряда

12,00-12,35

105

Росица

Кирилова

Маринополска

Вторник

13,30-14,10

401

Албена

Йорданова

Мутафчиева

Сряда

12,30-13,15

403

Десислава

Георгиева

Пашова

Вторник

12,30-13,15

406

Владимир

Славев

Владимиров

Четвъртък

12,35-13,15

стол

Милена

Атанасова

Славева

Понеделник

12,30-13,10

стол

Снежана

Миланова

Талупска

Четвъртък

12,35-13,15

стол

Мариела

Андонова

Барбашка

Понеделник

12,30-13,15

стол

Елена

Галчева

Трифонова

Петък

12,35-13,15

406

Иванка

Симеонова

Клечерова

Петък

12,35-13,15

стол

Светлана

Иванова

Дживджорска

Понеделник

12,00-12,40

307

Светла

Гутева

Денева

Вторник

12,00-12,40

стол

Анатоли

Иванов

Бенов

Вторник

12,35-13,15

407

Златка

Димитрова

Златанова - Атанасова

Сряда

12,30-13,10

стол

Искра

Иванова

Митова

Вторник

13,30-14,10

стол

Райка

Димитрова

Динкова-Томова

Сряда

12,30-14,10

стол

Димитър

Ангелов

Стойчев

Понеделник

13,30-14,10

408

Камелия

Милчова

Шуманова

Понеделник

13,30-14,10

409

Евелина

Анастасова

Цинцева

Вторник

13,15-14,00

408

Лидия

Олева

Христова

Сряда

12,30-13,10

Физ.салон

Валентина

Страхилова

Димитрова

Сряда

13,15-13,55

408

Гергана

Георгиева

Иванова

Сряда

11,00-11,40

Клуб“Земя“

Иван

Симеонов

Симеонов

Понеделник

13,15-13,55

Клуб“Земя“

Румяна

Йорданова

Икономова

Петък

12,50-13,30

стол

Илияна

Йорданова

Янева

Понеделник

11,50-12,30

Клуб“Земя“

Цветанка

Йончева

Попова

Понеделник

12,30-13,10

301

Стоян

Величков

Ников

Вторник

11,00-11,40

301

Сашка

Начова

Недокланова

Понеделник

12,30-13,10

Уч.стая

Стоян

Стефанов

Сотиров

Четвъртък

12,30-13,10

Физ.салон

Пенка

 

Танева

Сряда

11,50-12,30

Клуб“Земя“

Нели

Ангелова

Николова

Сряда

12,35-13,15

409

Лилия

Викторова

Мадолева

Сряда

11,50-11,30

303

Ирена

Ангелова

Стамболиева

Понеделник

12,00-12,40

201

Спас

Ангелов

Самарджиев

Вторник

11,50-12,30

Физ.салон

 

За ученика

Учебна дейност

Учебни материали

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелостни изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player