ГРАФИК  ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА – 2016/2017Г. – II срок
                                                                             Ден                 час                   стая

ИМЕ

 

 

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

1

Мая

Станкева

Касева

Понеделник

12,00-12,30

201

2

Валентина

Асенчова

Златкова

Петък

11,50-12,25

207

3

Мая

Стефанова

Иванова

Понеделник

11,50-12,30

208

4

Цонка

Георгиева

Илиева

Вторник

12,00-12,35

209

5

Елка

Стойкова

Календерска

Понеделник

11,50-12,30

210

6

Ралица

Димитрова

Чивиева

Сряда

12,30-13,10

302

7

Василка

Александрова

Таскова

Сряда

12,30-13,10

308

8

Виолета

Илиева

Стоилова

Вторник

12,40-13,20

303

9

Валентина

Стоянова

Ирибозова

Понеделник

12,40-13,20

307

10

Иванка

Димитрова

Атанасова

Петък

12,40-13,20

306

11

Валентина

Петрова

Костова

Понеделник

11,45-12,30

303

12

Румяна

Янева

Граматикова

Сряда

11,45-12,30

304

13

Цветанка

Кирилова

Иванова

Петък

11,50-12,30

302

14

Елена

Борисова

Попниколова

Петък

12,45-13,15

307

15

Стоян

Любомиров

Въчков

Понеделник

11,55

309

16

Ани

Георгиева

Зашева

Петък

11,50

101

17

Светла

Димитрова

Манова

Четкъртък

11,50

102

18

Даниела

Андонова

Христова

Четвъртък

11,50

103

19

Милена

Славова

Тодорова

Понеделник

11,55-12,35

104

20

Шенай

Шабан

Педова

Сряда

12,00

309

21

Росица

Кирилова

Маринополска

Петък

14,10

402

22

Албена

Йорданова

Мутафчиева

Понеделник

12,30-13,15

403

23

Десислава

Георгиева

Пашова

Петък

12,30-13,30

Зала 101

24

Владимир

Славев

Владимиров

Понеделник

12,30-13,15

407

25

Желязка

Раднева

Милкова

Понеделник

12,30-13,15

201

26

Снежана

Миланова

Талупска

Вторник

12,30-13,15

403

27

Мариела

Андонова

Барбашка

Петък

12,30-13,10

 

28

Елена

Галчева

Трифонова

Петък

11,55-12,35

305

29

Татяна

Живкова

Бучинска

Петък

12,30-13,15

 

30

Иванка

Симеонова

Клечерова

Вторник

14,10-15,00

 

31

Светлана

Иванова

Дживджорска

Вторник

12,00-12,45

302

32

Светла

Гутева

Денева

Сряда

13,30-14,00

 

33

Анатоли

Иванов

Бенов

Вторник

13,30-14,30

407

34

Златка

Димитрова

Златанова - Атанасова

 

 

 

35

Искра

Иванова

Митова

Сряда

12,30-13,15

404

36

Райка

Димитрова

Динкова-Томова

Четвъртък

12,35-13,15

405

37

Димитър

Ангелов

Стойчев

Понеделник

12,30-13,10

409

38

Камелия

Милчова

Шуманова

Вторник

12,30-13,10

409

39

Евелина

Анастасова

Цинцева

Вторник

10,15-10,50

408

40

Лидия

Олева

Христова

Четвъртък

13,30

Физ.салон

41

Катя

Георгиева

Тороманова

Понеделник

12,30

 

42

Гергана

Георгиева

Иванова

Петък

13,30

 

43

Иван

Симеонов

Симеонов

Понеделник

12,35-13,15

 

44

Румяна

Йорданова

Икономова

Петък

13,30-14,10

 

45

Илияна

Йорданова

Янева

Вторник

16,15-17,00

 

46

Цветанка

Йончева

Попова

Петък

12,30-13,10

301

47

Стоян

Величков

Ников

Вторник

12,30-13,10

301

48

Сашка

Начова

Недокланова

Петък

14,10-14,50

Уч.стая

49

Стоян

Стефанов

Сотиров

Сряда

11,50-12,30

Физ.салон

50

Илияна

Александрова

Карадачка

Вторник

12,00-12,40

403

51

Нели

Ангелова

Николова

Сряда

16,15

Зала 102

52

Лилия

Викторова

Мадолева

Понеделник

12,00-12,35

105

53

Ирена

Ангелова

Стамболиева

Вторник

12,30-13,10

201

54

Зоя

Александрова

Янчева

Четвърътък

10,20-11,00

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Спас

Ангелов

Самарджиев

Вторник

13,30-14,10

Физ.салон

 

 

 

 

 

 

 

 

За ученика

Учебна дейност

Учебни материали

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелостни изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player